VARBERG TILL FOTS
Ett forskningsprojekt om upplevelsen av utemiljöer.

 

VARBERG TILL FOTS ÄR ETT FORSKNINGSPROJEKT...

... om hur Varbergsbor upplever att gå utomhus i staden, vilket inkluderar både att röra sig till fots och med rullstol.

Målet är att undersöka vad i utemiljön som gör att människor vill gå mer.
Syftet är att bidra med kunskap för att kunna utforma utemiljöer som är bättre att gå och vistas i.
Motiveringen till valet av ämne är att ökat gående påverkar hälsan och miljön positivt.
Metoden som har valts är intervjuer med invånare i Varbergs stad.

 

RESULTAT: 20 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER FÖR STADSPLANERING

Nu är forskningsprojektet VARBERG TILL FOTS klart. Läs gärna sammanfattningen på svenska
eller hela avhandlingen på engelska via länkarna nedan:

 

Att gå med lätta steg: Miljöaspekter som ger välbefinnande till fots
Sammanfattning på svenska med 20 praktiska rekommendationer
för hur
kommunal stadsplanering bättre kan anpassas för gående.

 

By foot at ease: Environmental affordances for wellbeing in walking
Hela avhandlingen på engelska där slutsatserna av hela projektet
finns samlade i kapitlet "Discussion" (sida 261-299).


In English: link to the complete PhD thesis

The complete PhD thesis can be found here where the
conclusions are drawn in the "Discussion" chapter (page 261-299).

 

TA GÄRNA KONTAKT FÖR MER INFORMATION:

info@varbergtillfots.se

Skicka e-post till info@varbergtillfots.se

 

TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT PÅ OLIKA SÄTT TILL FORSKNINGSPROJEKTET!

Ett särskilt tack till alla de 18 Varbergsbor som blivit intervjuade. Tack också till Varbergs kommun för hjälp att nå ut till invånare via kommunens kanaler.

Dr Thomas Höjemo, ansvarig för forskningsprojektet VARBERG TILL FOTS

Handledare: Dr Beatriz Fedrizzi, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Biträdande handledare: Dr Anna-Johanna Klasander, Chalmers